Contoh Assignment Asas Undang-Undang

Sosial Budaya KEPERCAYAAN (i) ADAT RESAM KELAHIRAN Anak merupakan anugerah yang tidak ternilai yang dikurniakan Allah kepada suami isteri. Masyarakat Melayu mempercayai bahawa anak membawa rezeki kepada sesebuah keluarga. Oleh itu, setiap kali kelahiran perlu disyukuri. Dalam aspek kelahiran ini, masyarakat Melayu telah mengamalkan adat yang telah diamalkan sejak turun temurun. Antara adat resam kelahiran yang diamalkan ialah merangkumi peringkat sewaktu mengandung, bersalin dan selepas bersalin. SEWAKTU MENGANDUNG MELENGGANG PERUT Masyarakat Melayu di utara Semenanjung Malaysia menggelar adat ini sebagai kirim perut dan sesetengah tempat adat ini dikenali sebagai mandi tian. Upacara ini dilakukan kepada wanita yang sedang mengandungkan anak sulung ketika kandungan berusia tujuh atau lapan bulan. Tujuannya adalah untuk membuang kecelakaan yang mungkin menimpa wanita hamil yang bakal bersalin dan juga membetulkan kedudukan bayi di dalam perut. BERSALIN Masyarakat Melayu percaya bahawa daun mengkuang berduri akan mengelakkan gangguan makhuk halus. Oleh itu, mereka akan mengantung daun tersebut di bawah rumah dan kapur akan dipangkah pada tempat wanita yang hendak besalin. AZAN/QAMAT Setelah bayi dilahirkan, bayi tersebut akan diazankan atau diqamatkan dikedua-dua belah telinga. Bayi lelaki akan diazankan manakala bayi perempuan akan diqamatkan. TANGGAL PUSAT Sesetengah tempat memanggil adat ini sebagai cuci lantai. Selagi bayi itu belum tanggal pusatnya, dia tidak boleh dibuaikan dan akan tidur disamping ibunya.

 

5.0

KESIMPULAN266.0RUJUKAN271.0PENDAHULUAN

Boleh dikatakan kontrak sentiasa berada di sekeliling kita samada disedari atau tidak disedari.Terbentuk dalam dua (2) cara iaitu kontrak bertulis/nyata dan kontrak lisan/ tersirat. Kontrak boleh berlaku apabila satu pihak berjanji untuk berbuat sesuatu sebagai balasan kepada janji pihak yanglain untuk berbuat sesuatu . Kontrak ialah sesuatu perjanjian untuk melakukan sesuatu perbuatanatau kerja atau tidak melakukan yang

boleh dikuatkuasakan

di sisi undang-undang. Maksub boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang ialah perjanjian yang dibuat mengikat di antara pihak- pihak yang berkontrak dan boleh diambil tindakan mahkamah. Setiap kontrak setidak-tidaknyamelibatkan dua pihak , yang menawarkan (offeror) adalah pihak yang mengajukan penawaranuntuk membuat sesuatu kontrak. Pihak yang ditawari (offeree) adalah pihak terhadap siapa kontrak tadi ditawarkan. Di dalam mengajukan penawaran, pihak yang menawarkan berjanji untuk melakukan sesuatu. Pihak yang ditawarkan (offeree) kemudian memiliki kekuasaan untuk menciptakan kontrak, dengan menerima penawaran dari yang menawarkan. Kontrak terciptaapabila penawaran (offer) tadi diterima. Tidak akan tercipta suatu kontrak apabila penawarannyatidak diterima. Di Malaysia undang-undang kontrak dikuatkuasakan oleh

Akta Kontrak 1950

yang dipadankan daripada

Indian Contracts Act 1872

. Kedua-dua undang-undang ini ditadbir oleh undang-undang Inggeris yang mengikut sistem common law. Oleh sebab itu, Akta Kontrak 1950 negara kita Malaysia adalah berdasarkan kepada common law. Akta Kontrak 1950 initerpakai di seluruh Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

BBUN2103Page 3

Categories: 1

0 Replies to “Contoh Assignment Asas Undang-Undang”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *